ساختن برای ماندن است

ساختن برای ماندن است

مسکن رونق می گیرد

یک کارشناس مسکن پیش‌بینی کرد با توافق هسته‌ای هجوم سرمایه‌های سرگردان به بخش مسکن افزایش یابد و شاهد…

اطلاعات بیشتر